top of page
Tropical Leaves

VOICE LESSONS

Section One

Vocalise
Lessons 1-25

Voice Lesson Book
Lessons 1-25

Vocalise Lessons 1-8.png
Ahs Up
Ahs Down
Ahs Skip Up
Ahs Skip Down
Sighs
Ohs Up
No No No
Screen Shot 2021-08-16 at 12.53.10 PM.png
Screen Shot 2021-08-16 at 1.23.08 PM.png
All E

M Exercises

M&Ms
Mmmmm
Me-ah We-ah
Oo Pitch Slow
Oo Pitch Fast
E Eh Ah Slow
Ee Eh Ah
Screen Shot 2021-10-11 at 4.58.08 PM.png
Ahs Up Slower

Section Two & Three

Ah Wave

Vocalise
Lessons 1-20

Voice Lesson Book Lessons 1-25 (Section 2)

Ah Wave.png
Interval Exercise 3
Interval Exercise 2
Ahs Skip Up
Ahs Skip Down
Vee Veh Vah
Vee Veh Vah.png

Voice Lesson Book Lessons 1-6 (Section 3)

Misc. Vocalise

GeeGeeGee
Hello
Hoo Oh
Hnng OH
Hnnng AH
Warm Up 1
Vah Ah Ah
Tah Toh Too
Eee Down
Zah Five Note
Ahs
Vee Veh Vah
Eee Up
Yah Slide
Mwah Wah
Growing Oh
Warm Up 2
Warm Up 3
Singing Owls with Vocals
Singing Owls Piano Only
Interval Exercise 1
Interval Exercise 2
Interval Exercise 3
Interval Exercise 4

For Bass Voices

Who
E Ya
Me Me Me
Ah A E low with vocals
He He He
Ooo Through Break
Ah A E low no vocals
Bach Warm Up Accompaniment
Bach Warm Up Song
Hot Chocolate
Jingle Bells Improv
Pretty Kitty Slow
Pretty Kitty Fast
I Love Chocolate
bottom of page